یکی از مهمترین تجهیزات ترافیکی کار استاپر یا متوقف کننده خودرو است.
یکی از کاربرد های مهم کار استاپرها  استفاده در فضای پارکینگ است. در پارکینگ برای اینکه پارک ماشین ها نظم و ترتیب خاص مربوط به خودش را داشته باشد. کاراستاپرها باعث می شوند که اتومبیل ها زمان پارک به حریم اتومبیل دیگری تجاوز نکنند. کاراستاپر استاندارد، باید توانایی تحمل فشار مکانیکی را داشته و تحت فشار وزن وسایل نقلیه متلاشی نشود. این محصول به عنوان یکی از اصلی ترین تجهیزات پارکینگی به شمار می رود و به راحتی قابل نصب است.