آیینه محدب استیل قطر 80 یکی از انواع آیینه های محدب می باشد که تصویری با کیفیت و وضوح بالا را منعکس می کنند که برای استفاده در محیط داخلی در مکان هایی مانند پارکینگ یا انبار است که می تواند به کارکنان کمک کند تا مناطق خاصی که نقاط کور ممکن است وجود داشته باشد را مشاهده کنند .