یکی از مشکلات رایج در پارکینگ ساختمان های امروزی پارک کردن خودروی مهمان در پارکینگ شخصی ساکنین می باشد.این محصول که از جمله مهم ترین تجهیزات پارکینگ های اختصاصی می باشد سبب رعایت فضای پارکینگ شخصی، پارک کردن صحیح همه خودرو ها در پارکینگ می گردد.هنگام بالا بودن علمک این مدل قفل به صورت دستی در قسمت وسط آن نصب گردیده و عملا امکان ورود خودروها به پارکینگ مربوطه گرفته می شود و با باز کردن قفل و پایین آوردن علمک فضای پارکینگ در اختیار مالک آن قرار می گیرد. جنس این محصول از فولاد بسیار مقاوم و ارتفاع آن 50 سانتیمتر می باشد.