ترمز رمپ از جنس آلومینیوم ضد زنگ می باشد که آج های طراحی شده  بر روی آن ، محصول را به یکی از بهترین راه های کاهش خطرات و آسیب ها علی الخصوص جهت استفاده در رمپ های فضای باز، مسکونی، تجاری یا … تبدیل کرده است که  قابل اجرا بر روی پله ها، عرشه ها، پیاده رو ها، و رمپ ها بوده و نصب آن روی چوب، بتن و سطوح سنگ تراشی امکان پذیر است.